top of page

Amtedal Gård

Amtedal gård ble bygget i 1860 og har vært i slektens eie siden 1890. Året 2011 flyttet familien inn etter en formidabel oppussing og rehabilitering.

 

I Amtedal hadde det da ikke bodd folk på gården siden 1970- tallet. På bakgrunn av rehabilitering og oppussing av stedet, fikk vi Bygningsvern-prisen i 2014. 

Få år senere (2019) brant hele låven, uthus og garasje, ned til grunnen.

Dette var en vanskelig tid. Men med mye mot og gleden med å bo akkurat her, så ble alt bygget opp igjen og sto ferdig i 2021. Det ble bygget ny stall til hestene og ikke minst: oppdrettene av engelske undulater kunne starte igjen.

 I Amtedal drives nå et oppdrett av engelske undulater, ulike høne- og fasanarter, ender og gjess.

Sist, men ikke minst, må nevnes at Musikkens Hus i et lite format har oppstått I Amtedal.

I dette nye bygget er det nå et eget studio der det er musikkundervisning innen sang og piano, konserter eller andre eventer.

Etter tre år er endelig brannen slukket, det har oppstått nye og sterke energier som et resultat av den grufulle hendelsen.

Vi mennesker kan av og til reise oss igjen med full tyngde etter å ha ligget nede en stund! 

bottom of page