top of page

Er du interessert å synge sammen med likesinnede som det eneste kor Agder? Sound of Rainbow ensembket er åpen for alle uansett kjønn, sangnivå og tidligere korerfaring. Vi synger alle type musikk, og har foruten stemmeutvikling,  fokus på et trygt rom for likesinnede. Sanger bestemmer vi sammen. Høsten 2022 jobbet vi mot en forestilling i Grimstad og i Lillesand sammen med koret LinnErlene og  koret "Lær norsk med sang" i  Grimstad. På denne forestillingen ble intergrering og åpenhet to store symboler som ønsker et samfunn der alle farger er like . Skeivt kor omfatter sangere fra Kristiansand  til Arendal. Det eneste skeive koret i Agder!

Skeivt kor

bottom of page