top of page

Talentutvikling hos barn og unge

Talent utvikling hos barn og unge.
Undervisningen tar sikte på å utvikle unge menneskers talent i området innenfor sang og piano. Det forutsettes at elevene har et naturlig talent og et sterkt ønske om å utvikle sitt talent. Forutsetningen er at det er nær og god dialog med hjemmet og at det øves jevnt og trutt slik at det blir en sterk utvikling som elev og omgivelser merker.
Vi setter av god tid til undervisning, og her tenkes kvalitet og ikke kvantitet!
Undervisningen er på 45 minutter (eventuelt 30 minutter i piano og ikke 20 minutter som det ofte er på andre musikkskoler.)
Kom på prøve time? Du kan velge mellom å komme hver uke eller annenhver uke.

portrett 1 raw 8339  kopi 3.jpg
bottom of page