top of page

I flere år har jeg jobbet med våre nye landskvinner med å lære norsk med sang. Dette har vist seg som en stor dimensjon for kvinner fra hele verden. Gruppen har også som formål å skape trygghet, utvikle sangstemmen gjennom sang og glede. I 2016 ble det første koret  "lær norsk med sang" dannet under støtte fra Human-Etisk forbund og Kristiansand kommune. Undervisningen foregikk i Kristiansand. Nå drives  et tilsvarende kurs i Grimstad med støtte fra Agder fylkeskommune og i samarbeid med Kvalifiseringstjenesten  i Grimstad. Det jobbes også mot å starte et kurs i Lillesand.  sang!  Intergrering er også en viktig dimensjon. Kor møter kor! Dette er fantastisk og berikende for oss alle og en viktig del av integrering i Norge.

lær norsk med sang!

bottom of page